Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11201 - 11225 od 11568
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Abwesenheit nenazočnost
abwesend nenazočan, -čna, -čno
Abwertung devaluacija, smanjenje vridnosti 
Abweisung odbijanje
abweisen odbiti, -ijem; impf. odbijati
abweiden popasti, -sem
abweichen skrenuti, -nem, udaljiti se, impf. razlikovati se, -kujem
abwehren obraniti, odbiti, -ijem, parirati
Abwehr obrana, obramba, branjenje, odbijanje
abwegig čudan, -dna, apsurdan, -dna 
abwechslungsreich prominljiv, pun promjenov
Abwechslung promjena, zminjanje, izminjanje
abwechselnd izminičan, -čna, -čno 
abwechseln (sich) zminiti (se), impf. zminjati (se), izminiti (se), impf. izminjati se
Abwässer otpadne vode
abwägen odvagnuti, impf. odvagati, prosuditi, impf. prosudjivati 
Abwasseranlage uredjaj za otpadnu vodu 
Abwasser otpadna voda
abwaschen oprati, operem
abverlangen potribovati 
aburteilen odsuditi, presuditi
abtun zahititi, odbiti 
abtropfen lassen isciditi
abtrocknen (sich) osušiti, obrisati (se), otrti (se), otarem
Abtretung odstupanje, cesija

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11201 - 11225 od 11568
Dalje >Zadnji zapis >>