Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10726 - 10750 od 11511
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
umweltfreundliches Energiesystem energetski sistem
Umweltmesse eko-sajam 
Umweltpolitik politika okoliša, ekološka politika 
Umweltschützer ekološki aktivist, branitelj človičje okoline, branitelj okoliša 
Umweltverbrechen ekološki zločin, zločin protiv okolišnoga svita 
Umweltverschmutzung onečišćenje človičje okoline, kvarenje okoliša 
umweltverträglich podnošljiv za okoliš 
umwidmen preminiti odredjenje 
unabdingbar neophodan, -dna, potriban, -bna 
unabdingbares Recht neotudjivo pravo  
unauffällig neupadljiv, običan 
unaussprechbar neizreciv; nesprogovorljiv 
unaustauschbar nezaminljiv, neizminljiv
unbeeindruckt neimpresioniran 
unbefruchtetes Ei čistac
unbeschadet prez škode, ne glede na, negledeć 
Unbescholtenheit nekaštiganost, nekažnjenost 
unbeständig bauen graditi na pijesak
unbestritten nedvojben, prez sumlje, neosporan 
unbestritten nedvojbeno
unbestritten ist er unser fähigster Mitarbeiter on je nedvojbeno naš najsposobniji suradnik
Unbill nepravičnost f; sramota 
uneinbringlich neubirljiv 
uneinbringliche Außenstände neubirljive tražbine 
uneinbringliche Forderung neubirljivo potribovanje 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10726 - 10750 od 11511
Dalje >Zadnji zapis >>