Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10701 - 10725 od 11199
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
aktiv aktivan, -vna, -vno
Aktionstag dan akcije  
Aktionsgemeinschaft akcijska zajednica 
Aktionsgemeinschaft Akcijska zajednica (frakcija unutar Austrijanskoga visokoškolarstva) 
Aktion "Strafvollzug" akcija "djelo uznikov" (akcija u okviru odsluženja kaštige) 
Aktienmarkt burza
Aktienbesitz posjed akcijov; imanje u akcija  
Aktie akcija, dionica 
Aktenordner mapa za spise 
Akrobat akrobat
Akkusativ akuzativ (gram.)
Akkumulator akumulator
Akkordeon rajle f pl, akordeon, harmonika, pudice f pl
Akkord- akordan, -dna
Akkord akord
Akklimatisierung aklimatizacija
Akklimatisation aklimatizacija
Akklamation božanje, aklamacija
AKH vidi Allgemeines Krankenhaus 
Akazie akacija, gacij, gaca
akademisch akademski
Akademiker akademičar
Akademiemitglied akademik
Akademie der Wissenschaften und Künste akademija znanosti i umjetnosti
Akademie der bildenden Künste akademija likovnih umjetnosti  

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10701 - 10725 od 11199
Dalje >Zadnji zapis >>