Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10701 - 10725 od 11511
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
umkehren (beim Ackern noch mal umgehen) obajti pri oranju
Umkleideraum garderoba, svlačionica
Umkreisung kružanje, kruženje, okrojenje
Umlauf opticaj 
Umrissleuchte obrisno/konturno svitlo 
umsatteln presedlati; preminiti zvanje, minjati studij/študijum, prebaciti se  
Umsatzzuwachs porast prometa 
umschulen (sich) preškolovati (se) 
Umschulung preškolovanje 
umseitig sljedeća stran 
umseits sljedeća stran 
umsetzen ostvariti, impf. ostvarivati, izvršiti, impf. izvršavati, realizirati, pretvoriti, impf. pretvarati, presaditi, impf. presadjivati, premjestiti, impf. premješćati; staviti u  
Umsetzung ostvarenje, izvršenje, realiziranje, pretvaranje, presadjivanje, premješćenje 
Umstellung preuredjenje; preokret; minjanje; premješćenje 
umstritten problematično, nešto oko čega se svadja/svadjaju 
umtauschen zaminiti, impf. minjati 
Umwälzpumpe optočna pumpa 
Umweltanwalt ekološki advokat, odvjetnik za okoliš 
Umweltbüro okolišni biro/ured 
Umweltbewältigung obladanje okoliša; prilagodjivanje sredini  
umweltbewusst ekološki svistan, ekosvistan 
umweltbewusst einkaufen ekološki svisno kupovati 
Umweltbewusstsein ekološka svist, ekosvist, svit za okoliš 
Umweltdienst Burgenland Eko-služba Gradišće 
umweltfreundlich ekološki povoljan

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10701 - 10725 od 11511
Dalje >Zadnji zapis >>