Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10701 - 10725 od 11843
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Spurenelement element u slijedu 
Spurrillen koline u asfaltu 
Staatsgrundesetz 1876 Temeljni državni zakon iz 1867. ljeta 
Staatsgrundgesetz temeljni državni zakon 
staatsnahe blizak/bliska državi 
staatsnahe Institution institucija bliska državi 
Staatsoberhaupt državni poglavar 
Staatszielbestimmung odredjenje državnoga načela 
Stabführer peljač limene glazbe, tamburski major, dirigent 
Stabmixer štapni mikser 
Stadtherrschaft varoška vlast, gospošćina varoša 
Stadtkern središće/centar/jezgra varoša 
Staffelbewerb štafetno naticanje 
staffeln stupnjevati 
Staffelung stupnjevanje 
Stammbeisel najdraža krčma  
stammen izhadjati, poticati, -ičem 
Stammtisch stol za stalne goste, krčmarski krug (fig.) 
Stammzelle matična cela 
Standgebühr sajmarska taksa, sajmarina 
standhaft čvrst, stalan, -lna, nepopustljiv 
Standlicht pozicijsko svitlo 
Standort lokacija, mjesto 
Standortpolitik politika privlačne lokacije 
Standortvorteil prednost lokacije, mjesta 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10701 - 10725 od 11843
Dalje >Zadnji zapis >>