Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10676 - 10700 od 11199
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Alge alga
Album album
Albtraum noćna mora 
Albernheit tojkavost (f), bedavost (f), zjalavost (f)
albern tojkav, bedav, zjalav
albanisch albanski
Albanien Albanija
Albanerin Albanka
Albaner Albanac, -nca
Alaunstein alaun, plavi kamen, galica
Alaun alaun, plavi kamen, galica
Alarmfahndung hitna istraga 
Alarm uzbuna, alarm
Akzent naglasak, -ska, akcent
akut akutan, -tna, -tno
akustisch akustičan, -čna, -čno
Akustik akustika
aktuell aktualan, -lna, -lno
Aktualität aktualnost f
Aktivität aktivnost f
Aktivist aktivist
aktivieren aktivirati
aktives Wahlrecht aktivno izborno pravo 
aktive Sterbehilfe aktivna pomoć za smrt 
Aktiva aktiva

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10676 - 10700 od 11199
Dalje >Zadnji zapis >>