Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10676 - 10700 od 10838
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
ambulant ambulantan, -tna, -tno
Ambulanz ambulanta
Ambo ambon, štionik
Amateur amater
Aluminium aluminijum
Altruismus altruizam, -zma
Altruist altruist
alternativer Pflichtgegenstand alternativno obavezni predmet 
alternativ angehaucht alternativno nadahnut 
Alternativnobelpreis Alternativna Nobelova nagrada 
alternativ alternativan, -vna, -vno
Alternative alternativa
Alt alt (glazb.)
Alpen- alpski
alpin alpski
Alpenregion alpska regija
Alpinregion alpska regija
Alpenstaat alpska država
Alpinist alpinist
Alpen (pl) Alpe (pl)
alkoholisch alkoholni
alkoholische Getränke alkoholna pila/pića
Alkoholismus alkoholizam, -zma
Alkoholikerin alkoholičarka, pijanica, pilačica 
Alkoholiker alkoholičar, pijanac, -nca, pilac, -lca 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10676 - 10700 od 10838
Dalje >Zadnji zapis >>