Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10676 - 10700 od 11511
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
umdrehen (sich) obrnuti (se), -nem, obraćati (se), okrenuti (se), -nem, okretati (se), -ećem
Umdrehungsgeschwindigkeit brzina okreta
Umdrehungszahl broj okreta
Umfahrungsstraße zaobilaznica
Umfang opseg 
Umfeld okolina, okruženje, sredina, ambijenat, -nta 
Umfragewert rezultat ispitivanja/ankete 
umfrieden ograditi, impf. ogradjivati, zagraditi, impf. zagradjivati
umfrieden ograditi, impf. ogradjivati, zagraditi, impf. zagradjivati
Umfriedung ograda, plot
Umgang postupanje, zahadjanje; ophod, ophadjanje, procesija
Umgang pflegen shadjati se, prijateljiti se, družiti se
umgürten opasati, -ašem
umgestalten preurediti, impf.preuredjivati, -djujem, podrugačiti, impf. podrugačivati
Umgestaltung preuredjenje, reorganizacija 
umgraben prekopati, impf. prekapati, okopati, impf. okapati
Umhängetuch raklo
umhüllen zamotati, impf. zamatati, -am/-aćem, omotati, impf. omatati, -am/-aćem
umher (adv.) naokolo, simo-timo
umhergehen pohadjati
umherirren bluditi, lomazdriti, lombati, loniti
umherstreichen potipati se, -am/pljem; loniti
umherstrolchen skitati se
Umkehr povratak, preokret
umkehren obrnuti se, -nem, impf. obraćati se, vrnuti se, -nem, impf. vraćati se, prevrnuti, -nem, impf. prevraćati, okrenuti, -nem, okretati, preokrenuti, -nem, preokretati

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10676 - 10700 od 11511
Dalje >Zadnji zapis >>