Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10651 - 10675 od 11451
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
umseits sljedeća stran 
umsetzen ostvariti, impf. ostvarivati, izvršiti, impf. izvršavati, realizirati, pretvoriti, impf. pretvarati, presaditi, impf. presadjivati, premjestiti, impf. premješćati; staviti u  
Umsetzung ostvarenje, izvršenje, realiziranje, pretvaranje, presadjivanje, premješćenje 
Umstellung preuredjenje; preokret; minjanje; premješćenje 
umstritten problematično, nešto oko čega se svadja/svadjaju 
umtauschen zaminiti, impf. minjati 
Umwälzpumpe optočna pumpa 
Umweltanwalt ekološki advokat, odvjetnik za okoliš 
Umweltbüro okolišni biro/ured 
Umweltbewältigung obladanje okoliša; prilagodjivanje sredini  
umweltbewusst ekološki svistan, ekosvistan 
umweltbewusst einkaufen ekološki svisno kupovati 
Umweltbewusstsein ekološka svist, ekosvist, svit za okoliš 
Umweltdienst Burgenland Eko-služba Gradišće 
umweltfreundlich dobar za okoliš 
umweltfreundliches Energiesystem energetski sistem
Umweltmesse eko-sajam 
Umweltpolitik politika okoliša, ekološka politika 
Umweltschützer ekološki aktivist, branitelj človičje okoline, branitelj okoliša 
Umweltverbrechen ekološki zločin, zločin protiv okolišnoga svita 
Umweltverschmutzung onečišćenje človičje okoline, kvarenje okoliša 
umweltverträglich podnošljiv za okoliš 
umwidmen preminiti odredjenje 
unabdingbar neophodan, -dna, potriban, -bna 
unabdingbares Recht neotudjivo pravo  

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10651 - 10675 od 11451
Dalje >Zadnji zapis >>