Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10651 - 10675 od 11199
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Verkehrsstau zastoj prometa  
Verkehrszeichen prometni znak 
verknöchert okošćen 
verladen naložiti/ nalagati, naklasti
verlaufen (sich) rasteći se (tekućina); zabluditi 
verlaufend razlivajući se 
verlauten objaviti, naznaniti 
verlauten lassen reći, izjaviti 
Verlegenheitslösung rješenje iz neprilike 
verletzlich ranjiv 
verlosen pukati, izvući dobitnika 
Verlust wettmachen izravnati gubitak 
Vermarktung komercijalizacija, prodavanje, upinezenje 
vermasseln pokvariti, onemogućiti 
Vermögenszuwachs povećanje/prirast imanja, imovinski prirast 
Vermessungsamt ured za mirenje  
Vermessungslinie geodetska linija 
Vermessungspunkt geodetska točka 
verminderte Sichtweite smanjena vidljivost 
vermissen nimati, faliti, zgubiti, zgrišiti, zgrišati 
Vermittlung posredovanje, posredjivanje; telefonska centrala 
Vermittlungsausschuss posrednički odbor 
vermummen (sich) maskirati se, zakriti se 
Vernachlässigung der Pflicht zanemarenje dužnosti
vernetzen umrižiti 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10651 - 10675 od 11199
Dalje >Zadnji zapis >>