Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10226 - 10250 od 10521
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Abstand udaljenost, distanca, razmak; interval
Abstammung porijeklo, rod
abspulen odmotati, impf. odmatati
Absprung skok, odskok
absprechen (sich) dogovoriti (se), impf. dogovarati (se) 
absprechen odreći, ne priznati 
absplittern odcipiti se; odlupiti se; 
abspeisen otpraviti koga; nahraniti 
abspeichern pohraniti, impf. pohranjivati 
absparen prešporiti
Abspaltung raskol, odvojenje, otcipljenje 
Absonderung lučenje, odvajanje; izlučivanje
absolutistisch apsolutistički
Absolutismus apsolutizam, – zma
absitzen odsiditi, odsjesti, -edem, impf. odsjedati
absingen zjačiti, izjačiti, odjačiti, otpjevati
absichtlich hotimičan, -čna; hoteć, hotimično, namjerno, naloč, naljuč
Absicht nakana, namjera, najprzimanje, nakanjenje
Absicherung osiguranje  
absichern utvrditi, zasigurati 
Absender pošiljač, adresant
absenden poslati, pošaljem
abseits skraja, sputa, zboka, zruke, zbuska, na/po strani, daleko od, udaljeno od
abseilen spustiti se po konopcu/užu, spustiti se konopcem/užem, spustiti se pomoću konopca/uža 
abschwitzen sich napotiti se, spotiti se, žrkati pot

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10226 - 10250 od 10521
Dalje >Zadnji zapis >>