Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10201 - 10225 od 10838
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Veranstaltung priredba
verarbeiten predjelati/predjelivati, obdjelati/obdjelivati
verarbeitende Industrie predjelivačka industrija
Verarbeitung predjelivanje, predjelanje, obdjelivanje 
verargen za zlo zeti, zamiriti
verarmen osiromašiti
veränderlich preminljiv
Veränderlichkeit preminljivost (f.)
verändern (sich) preminiti (se), impf. preminjati (se)
Veräußerung prodaja, prodavanje
Veräußerungsverbot prepovid prodaje/prodavanja
Verb verb, glagol
verbacken popeći
verbal verbalan, -lna, -lno, usmen, glagolski
Verballhornung balhorniziranje 
Verband anlegen zaviti 
Verbandsklage kolektivna tužba 
verbannen prognati, impf. progoniti, proganjati
verbessern (sich) popraviti (se), impf. popravljati (se), ispraviti (se), impf. ispravljati (se), pf./impf. korigirati (se)
verbeulen zatući, -učem
verbieten prepovidati, prebraniti, impf. prebranjivati, -njujem, prekratiti, impf. prekraćivati, -ćujem, kratiti
verbilligen snižiti cijenu
verbinden (sich) zavezati, -ežem, impf. zavezivati, -zujem, zamotati, impf. zamatati, -am/-aćem, zaviti, -ijem, impf. zavijati, povezati (se), impf. povezivati (se), -zujem, spojiti (se), impf. spajati (se), združiti (se), impf. združivati (se), -žujem
verbissen zagrižen
Verbissenheit zagriženost (f.)

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10201 - 10225 od 10838
Dalje >Zadnji zapis >>