Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10051 - 10075 od 10692
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Arbeitsniederlegung štrajk
Anekdote štorica, anegdota
Geschichte štorica
Stopptafel štop-znak 
Stoffserviette štofska servijeta, salveta od tkanine 
Stimmgerät štimalo
jdn. schonen štediti nekoga, zgledati se na nekoga 
Anlasser (mot.) štarter
klamm štaran, -rna, vlažnohladan, -dna 
Stabmixer štapni mikser 
Pressewesen štampa
Bisamratte štakor
Steireranzug štajerska pratež 
Aussteuer štafirunga, ištafiranje
Staffelbewerb štafetno naticanje 
Ausdauersport šport duže izdržljivosti 
Stoßzeit špica prometa 
Klempner špengljar, limar
liebäugeln špekulirati na nešto, špičiti na nešto; namigovati nekomu 
Devisenspekulant špekulant devizami, devizni špekulant 
Fachgeschäft špecijalizirana trgovina; špecijalizirana prodavaonica  
Geld beiseite legen šparati/našparati
Spikes špajk-guma, auto-guma s čavlići 
Spagetti špagetiji, pl  
bissfeste Spagetti špagetiji al dente 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10051 - 10075 od 10692
Dalje >Zadnji zapis >>