Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11726 - 11750 od 11843
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
abfeuern striljiti, impf. striljati, ispaliti, impf. ispaljivati, -ljujem, ispružati
Abfertigung otpravnina; pregled, kontrola; otpravljanje, slanje
abfertigen pregledati, impf. pregledavati, kontrolirati; otpraviti, impf. otpravljati; poslužiti, impf. posluživati, -žujem; otpraviti, impf. otpravljati, zbaviti se + G
abfedern ublažiti 
abfüttern nakrmiti
abfüllen pretočiti, impf. pretakati, -ačem
Abführmittel purgativ, sredstvo/vračtvo za čišćenje čriva
abführende Mittel pročišćavajuća sredstva
abführen pročistiti, impf. pročišćavati; otpeljati, otprimiti; odvrnuti, -nem, impf. odvraćati; platiti, impf. plaćati
abfassen napisati, -išem, -isao, sastaviti
abfangen uloviti
Abfallsammelzentrum centralno pobirališće otpatkov 
Abfallsammelstelle pobirališće otpatkov 
Abfallkübel kanta za smetlje
abfallen otpasti, -adem, impf. otpadati, pootpadati, utruniti se; impf. truniti se; preostati, -anem; odreći se, -ečem; pripasti, -adem; zaostati, -anem, impf. zaostajati, -jem; spušćati se
Abfall- otpadni
Abfall pad, padanje, smanjenje; smetlje, otpad, otpadak, -tka; naglina, nagnutost (f.); otpadanje, odmetničtvo, odricanje
Abfahrt odlazak, -ska, otputovanje; spust
abfahren odvesti (se), -zem, -zao, otpraviti se, otputovati, -tujem; izrabiti, istrošiti; spustiti se s briga
abernten potrgati, utrgati, požeti, -žanjem, ubrati, -berem
abernten potrgati, utrgati, požeti, -žanjem, ubrati, -berem
abermals opet, nanovič, ponovo, znova, iznova, ponovič
abergläubisch praznovjeran, -rna
Aberglaube praznovjerje
aber (part.) ali, nebere, pak

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11726 - 11750 od 11843
Dalje >Zadnji zapis >>