Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11676 - 11700 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
abbrechen otkinuti, -nem, odlomiti (se), impf. odlamati (se), -mljem, otkidati, prekinuti, -nem, impf. prekidati, prestati, -anem, impf. prestajati, -jem, rušiti, napustiti, impf. napušćati, ostaviti, impf. ostavljati, zrušiti
abbrechen odlomiti; prekinuti; rušiti 
abbrühen popariti
abbröckeln otkrhnuti (se), -ne (se), otkrhati (se), impf. krhati (se), okrušiti (se), impf. krušiti (se), uružiti (se), impf. ružiti (se), otpadati, impf. padati
abbraten speći, spečem, spekao, ispeći, -ečem, sfrigati
Abblendlicht kratko/oboreno svitlo 
abblühen ocvasti, -atem
abblättern odlupiti se, očihati, -išem, impf. čihati, -išem, obrizati, -ižem, impf. obrizovati, -zujem, lupiti se, guliti se, ružiti se
abbinden razvezati, -ežem, impf. razvezivati, -zujem, odvezati, -ežem, impf. odvezivati, -zujem, svezati, -ežem, impf. vezati, -ežem; zgusnuti se, -ne, impf. gusnuti se, -ne; zgusnuti, -nem; odlučiti
Abbildung ilustracija, slika, prikaz
abbilden namoljati, impf. moljati, naslikati, impf. slikati, prikazati, -ažem, -azao, impf. prikazivati, -zujem
Abbild kopija, slika, reprodukcija
abbiegen skrenuti, -nem
abbeuteln stresti (se), -sem, -sao, utresti (se), -sem, -sao
abbestellen otpovidati
abberufen najzadzvati, -zovem, -zvao
abbeißen odgristi, -izem, -izao, impf. odgrizati
abbeeren ružiti (se)
abbürsten skefati, šćeticati
abbauen 2 razložiti, impf. razlagati, -ažem, demontirati, razgraditi, impf. razgradjivati, -djujem, reducirati, kopati, eksploatirati
abbauen 1 razvaliti, impf. razvaljati, rastaviti, impf. rastavljati, srušiti, impf. rušiti, otpustiti, impf. otpušćati, smanjiti, impf. smanjivati, -njujem, oslabiti, impf. slabiti, popustiti, impf. popušćati, pustiti, impf. pušćati
Abbau von Kohle kopanje ugljena
Abbau von Arbeitskräften otpušćenje/otpušćanje djelačev
Abbau der Steuern smanjenje/sniženje porezov
Abbau eksploatacija, demontiranje, demontaža, otpušćanje, otpušćenje, popušćanje, dekompozicija, kopanje, rušenje, smanjenje, slabljenje, razgradnja

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11676 - 11700 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>