Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11501 - 11525 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
verbinden (sich) zavezati, -ežem, impf. zavezivati, -zujem, zamotati, impf. zamatati, -am/-aćem, zaviti, -ijem, impf. zavijati, povezati (se), impf. povezivati (se), -zujem, spojiti (se), impf. spajati (se), združiti (se), impf. združivati (se), -žujem
behexen zaviškati, začarati
jdm. eine Wunde verbinden zaviti komu ranu
Verband anlegen zaviti 
sich in Arbeit vertiefen zavjeriti se u posao
die Angelegenheit verzögern zavlačiti posao
Hilfswerk (org.) Zavod za pomoć 
Armbinde zavoj za ruku
Kurve zavoj, zaokret; krivulja
keifen zavražiti, karati se, grditi, zdivati, zdivam/zdivljem
Quälgeist zavraza
aufbegehren zavraziti
Lehrabschlussprüfung završni obrtni ispit
Schlussantrag završni predlog, završna ponuda 
Schlussantrag des Generalanwalts završno mišljenje generalnoga odvjetnika 
Ladehemmung bei Waffen zavrtost oružja 
eine Andeutung machen zazinuti, -nem
den Mund aufmachen zazinuti, -nem, zinuti, -nem, otvoriti/otpriti usta
Gott anflehen zazivati Boga
anflehen zazvati, -zovem, impf./pf. zmaljati se, impf. prositi
anpfeifen zazvizdati, zazviznuti, -nem, zafućkati, zafućnuti, -nem
Kränkung zbantovanje, žalost (f.)
kränken zbantovati, -tujem
auspeitschen zbičevati, -čujem, išibati, bičem bubati, friškati
Mehrfachantrag zbirno potribovanje, zbirna molba; molba pod različnimi imeni 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11501 - 11525 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>