Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 9926 - 9950 od 10521
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
verboten prepovidan, zabranjen, prebranjen
Verbrauch potrošnja
verbrauchen potrošiti
Verbraucher potrošač
Verbraucherin potrošačica
Verbraucherpreis potrošačka cijena
Verbraucherpreis potrošačka cijena 
Verbraucherschutzorganisation organizacija za zaštitu potrošačev 
verbrüdern sich pobratiti se, impf. pobraćivati se
Verbrechen zločin
Verbrecher zločinac, zločinitelj
Verbrecherin zločiniteljica
verbrecherisch zločinački
verbreiten (sich) proširiti (se), impf. širiti (se), impf. proširivati (se); razglasiti (se), razglašavati (se)
Verbreiter širitelj, raznosač
Verbreiterin širiteljica, raznosačica
Verbreitung širenje
Verbrennung gorenje; izgaranje; spaljenje, spaljivanje; požganje, žganje; opeklina
Verbrennung ersten Grades opeklina prvoga stupnja
Verbrennungsmotor motor s nutarnjim izgaranjem
verbringen prebaviti, impf. prebavljati
Verbundenheit povezanost f 
verdrehen preobrnuti, -nem, iskriviti, iskrenuti (nogu) 
Verein društvo 
vereisen (med.) omrtviti, lokalno anestezirati 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 9926 - 9950 od 10521
Dalje >Zadnji zapis >>