Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11526 - 11550 od 11843
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
abräumen zramati, izramati, očistiti
abrattern odrndati
abraten razgovoriti, odvrnuti, -nem
abrasieren (sich) pobriti (se), -ijem, obrijati (se), -jem
abrackern sich namučiti se, izmučiti se, impf. mučiti se, hrdati
abquälen sich namučiti se, izmučiti se
abpflücken utrgati, potrgati, impf. trgati, pokinuti, -nem, impf. kinuti, -nem, ubrati, -berem, impf. birati
Abortus abortus, pobačaj
Abort klozet, toaleta, zahod, abort; abortus, pobačaj
Abonnent abonent, pretplatnik
Abonnement pretplata
Abnutzung istrošenje, izrabljenost
abnorm anormalan, nenormalan, abnormalan
abnehmende Einnahmen prihodi, ki se smanjuju 
abnehmend u smanjivanju 
Abnützung istrošenje, izrabljenost f 
Abnützung s. Abnutzung
abnützen istrošiti, izrabiti 
Abnahme znimanje; kupnja; završna kontrola; smanjenje; slabljenje, opadanje; zimanje
abnagen oglobati, -bljem, pooglabati, -bljem, impf. oglabati, -bljem, poškrnjati, izglodati, impf. glodati
abmontieren odmontirati
Abmittlung rasprava 
abmessen zmiriti, izmiriti, odmiriti; procijeniti
Abmeldung odjava
abmelden sich ispisati se, -išem, impf. ispisivati se, -sujem

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11526 - 11550 od 11843
Dalje >Zadnji zapis >>