Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11476 - 11500 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
abmühen sich namučiti se, izmučiti se, impf. mučiti se
abmähen pokositi, otkositi
abmarschieren odmarširati, otkoracati
Abmagerungstablette tableta za mlednjenje/mršavljenje 
Abmagerungskur kura zmlednjenja/mršavljenja 
Abmachung pogodba, ugovor, dogovor
abluchsen šćiriti, izvabiti
ablenken odvrnuti, -nem, odvratiti
ableiten odvoditi, izvoditi
ableiten odvoditi, izvoditi
Ablehnung kratenje, odbijanje
Ablegung polaganje
Ablegung polaganje
ablegen odlagati, -ažem
ablecken (sich) polizati, -ižem (se), oblizati, -ižem (se), impf. lizati (se), ližem, poflakati (se), impf. flakati, -ačem
Ablöse zamjena, otkup
Ablaut prijevoj (gram.)
ablaufen isteći 
Ablass oprošćenje, otpustak, -ska
ablammen ujanjiti se, ubraviti se
Ablagenummer broj evidencije  
Ablage garderoba, odlagališće 
abladen zložiti, impf. zlagati, -ažem, izložiti, impf. izlagati, sklasti, -adem, impf. skladati
Abkommen sporazum, konvencija, pogodba 
abkochen ukuhati, skuhati, zakipiti

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11476 - 11500 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>