Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11176 - 11200 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
verlaufen (sich) rasteći se (tekućina); zabluditi 
verlaufend razlivajući se 
verlauten objaviti, naznaniti 
verlauten lassen reći, izjaviti 
Verlegenheitslösung rješenje iz neprilike 
verletzlich ranjiv 
verlosen pukati, izvući dobitnika 
Verlust wettmachen izravnati gubitak 
Vermarktung komercijalizacija, prodavanje, upinezenje 
vermasseln pokvariti, onemogućiti 
Vermögenszuwachs povećanje/prirast imanja, imovinski prirast 
Vermessungsamt ured za mirenje  
Vermessungslinie geodetska linija 
Vermessungspunkt geodetska točka 
verminderte Sichtweite smanjena vidljivost 
vermissen nimati, faliti, zgubiti, zgrišiti, zgrišati 
Vermittlung posredovanje, posredjivanje; telefonska centrala 
Vermittlungsausschuss posrednički odbor 
vermummen (sich) maskirati se, zakriti se 
Vernachlässigung der Pflicht zanemarenje dužnosti
vernetzen umrižiti 
vernetzte Datenbank umrižena datarnica 
vernichten zničiti, impf. zničavati 
Vernunft annehmen opametiti (se)
Verordnung odredba 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11176 - 11200 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>