Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11151 - 11175 od 11678
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
verplante Zeit gusto isplanirano vrime 
verpulvern raspruditi, rasipati  
verriegeln zasunuti, zaklenuti 
verrotten sagnjiti 
Verrottung sagnjijanje, gnjijenje 
versagen ne funkcionirati; odbiti, -ijem, skratiti 
Versager neznalica; neeksplodirana bomba/granata 
Versandhaus trgovina na slanje  
Versäumnis wettmachen izravnati zamudjeno 
Versäumnisgebühr (Bücherei) zakasnina
Verschiedenheit različnost f 
Verschleißschicht rabivlji sloj 
Verschrottungsprämie premija za davanje auta med staro željezo 
verschwägert biti u šogorstvu, biti svojta 
Verschwiegenheitspflicht dužnost čuvanja tajne 
verspannt nategnut 
Versprechen obećanje 
Versprecher zarikanje, zablecanje 
versprudeln zmišati 
versteppen nastati štepa 
verstrahlen ozračiti, kontaminirati radioaktivitetom 
Verstrahlung ozračenje, kontaminacija radioaktivitetom  
versuchen pokusiti, sproberati; skušavati 
Vertiefung daljnji razvitak, razvijanje 
Vertiefung der Beziehungen razvijanje odnosov 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11151 - 11175 od 11678
Dalje >Zadnji zapis >>