Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10376 - 10400 od 11140
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
unbefruchtetes Ei čistac
unbeschadet prez škode, ne glede na, negledeć 
Unbescholtenheit nekaštiganost, nekažnjenost 
unbeständig bauen graditi na pijesak
unbestritten nedvojben, prez sumlje, neosporan 
unbestritten nedvojbeno
unbestritten ist er unser fähigster Mitarbeiter on je nedvojbeno naš najsposobniji suradnik
Unbill nepravičnost f; sramota 
uneinbringlich neubirljiv 
uneinbringliche Außenstände neubirljive tražbine 
uneinbringliche Forderung neubirljivo potribovanje 
uneinbringliche Schulden neubirljiv dug 
unentwirrbar nerazmeljiv, neraspletiv
unerwünschte Nebenwirkung nepoželjna pojava/posljedica 
Unfallversicherung osiguranje za slučaj nesriće
ungepflegt nenjegovan
ungepflegt gekleidet nemarno opravan  
ungeschönt nepolipšan 
Ungewissheit nesigurnost f, neodredjenost f, negvišnost f 
ungezügelt razuzdan, neobuzdan 
unglaubwürdig nevjerodostojan, -jna 
Ungleichbehandlung nejednako tretiranje, nejednako zahadjanje 
Ungleichgewicht neravnoteža 
Ungleichstellung nejednakost f 
Ungnade nemilost f 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 10376 - 10400 od 11140
Dalje >Zadnji zapis >>