Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 9901 - 9925 od 10521
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
verbacken popeći
verbal verbalan, -lna, -lno, usmen, glagolski
Verballhornung balhorniziranje 
Verband anlegen zaviti 
Verbandsklage kolektivna tužba 
verbannen prognati, impf. progoniti, proganjati
verbessern (sich) popraviti (se), impf. popravljati (se), ispraviti (se), impf. ispravljati (se), pf./impf. korigirati (se)
verbeulen zatući, -učem
verbieten prepovidati, prebraniti, impf. prebranjivati, -njujem, prekratiti, impf. prekraćivati, -ćujem, kratiti
verbilligen snižiti cijenu
verbinden (sich) zavezati, -ežem, impf. zavezivati, -zujem, zamotati, impf. zamatati, -am/-aćem, zaviti, -ijem, impf. zavijati, povezati (se), impf. povezivati (se), -zujem, spojiti (se), impf. spajati (se), združiti (se), impf. združivati (se), -žujem
verbissen zagrižen
Verbissenheit zagriženost (f.)
verbittern ogorčiti, impf. ogorčavati
Verbitterung ogorčenje
verblöden utojkaviti, ubedaviti, uzjalaviti, utupiti
verblüffen presenetiti, začuditi
verblühen ocvasti, -atem
Verbleib ostajanje 
verbleiben ostati, -anem, impf. ostajati
verbleibend ostali
verbluten iskrvariti
verborgen shranjen, skrovan, -vna, -vno
Verborgenheit skrovnost (f)
Verbot prepovid (f), zabrana

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 9901 - 9925 od 10521
Dalje >Zadnji zapis >>