Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11676 - 11700 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
zurückhalten (sich) uzdržati se 
zurückhaltend uzdržljiv, rezerviran 
Zurückhaltung uzdržanje, zadržanje, uzdržanost f, uzdržljivost f 
zurückzucken trgnuti se, zdrhnuti se, odmaknuti 
zurecht legen pripraviti si, izmisliti si
zurechtfinden (sich) snajti se, putiti se 
Zusammenarbeitsverfahren postupak sudjelovanja 
Zusammengehörigkeit povezanost f, srodnost f 
Zusammenhalt kohezija, povezanost f 
Zusammenhang vez 
Zusammenleben skupno življenje, životna zajednica; koegzistencija 
Zusammenlegungsverfahren postupak fuzioniranja; komasacijski postupak 
zusammenrotten sich urotiti se, steći se, -ečem, -ekao 
zusammenschließen sich udružiti se, ujediniti se 
Zusammensein druženje, skupno življenje 
Zuschlag dodatak; doplatak; dosuda 
Zuschlag (bei einer Auktion) dosuda (pri aukciji)  
zuschlagen udriti, impf. udarati; zabušiti, impf. zabušivati; dodati; dodiliti; pripisati 
Zuschuss pripomoć, dodatak, -tka 
zusehen gledati, pogledati; truditi se 
Zustellpostamt dostavna pošta, dostavni poštanski ured 
Zustimmung suglasnost f, pristanak; 
Zustimmungsrecht pravo odobrenja 
zutage fördern iskopati, impf. iskapati
Zutat dodatak, -tka, sastojak, -jka,  

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11676 - 11700 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>