Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 26 - 50 od 11451
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Abbau der Streitkräfte smanjenje vojske 
Abbau von Arbeitskräften otpušćenje djelačev 
abbürsten skefati, šćeticati
abbeeren ružiti
abbeißen odgristi, -izem, impf. gristi, -izem
abberufen najzadzvati, -zovem, -zvao
abbestellen otpovidati
abbeuteln stresti, -sem, utresti
abbiegen skrenuti, -nem
abblühen ocvasti, -atem
Abblendlicht kratko/oboreno svitlo 
abbraten speći, spečem, spekao, ispeći, -ečem, sfrigati
abbrühen popariti
abbrechen odlomiti; prekinuti; rušiti 
abbringen odvratiti, impf. odvraćati, razgovoriti
Abbruch odlom, prekid, rušenje 
abbuchen vom Konto zupstegnuti/odbiti od konta
Abbuchungsauftrag nalog otknjižavanja  
Abc abeceda
ABC-Abwehrtruppe ABC-trupa 
Abdecker šintar, živinoderač
abdichten izolirati, zatvrditi, zabrtviti 
abdichten izolirati, zatvrditi, zašufati
abdreschen umlatiti, omlatiti
abdrucken odštampati, preštampati, impf. štampati, otiskati, otisnuti, -nem, pretiskati, impf. tiskati

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 26 - 50 od 11451
Dalje >Zadnji zapis >>