Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 51 - 75 od 11843
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
Abblendlicht kratko/oboreno svitlo 
abbraten speći, spečem, spekao, ispeći, -ečem, sfrigati
abbröckeln otkrhnuti (se), -ne (se), otkrhati (se), impf. krhati (se), okrušiti (se), impf. krušiti (se), uružiti (se), impf. ružiti (se), otpadati, impf. padati
abbrühen popariti
abbrechen odlomiti; prekinuti; rušiti 
abbrechen otkinuti, -nem, odlomiti (se), impf. odlamati (se), -mljem, otkidati, prekinuti, -nem, impf. prekidati, prestati, -anem, impf. prestajati, -jem, rušiti, napustiti, impf. napušćati, ostaviti, impf. ostavljati, zrušiti
abbrennen popaliti, spaliti, impf. paliti; požgati, -gem, impf. žgati, -gem; pogoriti, dogoriti, impf. dogarati
abbringen odvratiti, impf. odvraćati, razgovoriti
Abbruch prekid, prekidanje, odlom, rušenje
Abbruch prekid, prekidanje, odlom, rušenje
Abbruch der Beziehungen prekid vezov
Abbruch des Gebäudes rušenje zgrade
abbuchen otknjižiti
Abbuchungsauftrag nalog otknjižavanja  
Abc abeceda
ABC-Abwehrtruppe ABC-trupa 
abdanken odstupiti, dati ostavku, abdicirati
abdecken (sich) pokriti, -ijem, impf. pokrivati; otkriti (se), -ijem (se), impf. otkrivati (se), raskriti (se), -ijem (se), impf. raskrivati (se)
Abdecker šintar, živinoderač
abdichten zatvrditi, zašufati, izolirati
abdrehen ugasiti, isključiti, zapriti, -rem, impf. zapirati, zatvoriti, impf. zatvarati; otkinuti, -nem, impf. otkidati; skrenuti, -nem, impf. skretati, -ećem
abdreschen umlatiti, omlatiti
Abdruck udibina, udubina; kopija, tiskanje, otisak, -ska, štampanje, tisak, -ska; izdanje
abdrucken odštampati, preštampati, impf. štampati, otiskati, otisnuti, -nem, pretiskati, impf. tiskati
Abend večer

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 51 - 75 od 11843
Dalje >Zadnji zapis >>