Deutsch | Hrvatski

Rječnik


<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11526 - 11550 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>
nimški hrvatski
abhandenkommen zgubiti se, izgubiti se
abhalten održati (se), -žim, impf. održavati (se); najzadržati, -žim
abhalftern rashamati (se)
abhaken staviti kvačicu, označiti kvačicom 
Abguss odliv
Abgrenzung ograničenje, razgraničenje 
abgrenzen razmedjiti, zagraditi; ograničiti, odrediti granice, omedjiti 
abgraben otkopati, impf. otkapati
Abgott bolvan, idol
abgleiten pofuznuti se, -nem
abgießen odiliti, -ijem, impf. odlivati
abgewetzt poderan, znošen, iznošen; zrabljen, izrabljen
abgewöhnen (sich) odučiti (se), odviknuti (se), -nem
abgetragene Kleider iznošene halje
Abgestumpftheit tupost f
abgestimmte Verhaltensweise uskladjeno postupanje 
abgestimmt uskladjen, adaptiran 
abgestandenes Wasser odstanuta voda 
abgestandenes Mehl vetašna muka
abgestandenes Bier odstanuto pivo 
abgestanden odstanut 
abgestanden opstan, vetašan, -šna
abgeschundener Gaul, abgeschundene Mähre otepana geba
abgeschunden izmučen, oderan, uguljen
abgeschrägtes Ende naheran kraj, herav kraj, naheran završetak, herav završetak, naheran nugao/nugalj, herav nugao/nugalj 

<< Prvi zapis
< Ponajzad
Riči 11526 - 11550 od 11731
Dalje >Zadnji zapis >>