Deutsch | Hrvatski

12. sjednica


Prozessvollmacht – procesna punomoć

prüfen – ispitati, impf. ispitivati, kontrolirati; iskušavati

Prüferispitivač, preglednik, revizor

Prüferin – ispitivačica, preglednica, revizorka

Prüfung – ispit, egzamen; skušavanje

Prügelei – batinanje, tučnjava, utipanje

Prunk – raskoš, sjaj, nebesija

   im Prunk leben – živiti u nebesiji

Prunksucht – gizda

prunksüchtigželjan raskoša/sjaja

prunkvoll – raskošan, -šna, -šno, sjajan, -jna, -jno, luksuzan, -zna, -zno

Psyche – psiha, duša

Psychiater – psihijatar, -tra

Psychiaterin – psihijatrica

Psychiatrie – psihijatrija

psychisch – duševan, -vna, -vno, psihički

Psychologe – psiholog

Psychologie – psihologija

Psychologin – psihologinja

Psychose – psihoza

Pubertät – pubertet

Publikationpublikacija, izdanje, objelodanjenje

Publikum – publika

publizieren – publicirati, objelodaniti

Publizist – publicist

Publizistik – publicistika

Publizistin – publicistica

Publizität – publicitet

Pudding – puding

Pudel – pudel

pudelnass – mokar kot miš/kokoš

Pullover – pulover

Puls – puls, kucanje, bilo

Pulver – prah, prašak

   Pulver schlucken/einnehmen – zimati prahe

   er ist keinen Schuss Pulver wert – nij´vridan ni fajfe duhana/tubaka/močke

Medizin in Pulverform – prašak

Pumpe – pumpa, sisaljka

pumpen – pumpati

Punkt – točka, pikica; bod

punktieren – punktirati

pünktlich – točan, -čna, -čno

pünktlich (adv.) – na vrime

Pünktlichkeit – točnost (f.)

Puppe – lutka, greglja, batka; ličinka

Purgatorium – purgatorij, čistilišće

Purpur – purpur, grimiz

Purpur- – purpuran, -rna, -rno

Purzelbaum – prekobacanje

Purzelbaumschlagen – prekobacanje

Purzelbaum schlagen – prekobaciti se

pusten – puhnuti, impf. puhati, -am/pušem

Puszta – pusta, pustara

Putsch – puč, prevrat

putzen – očistiti, impf. čistiti, osnažiti, impf. snažiti

Putzfrau – čistačica

Putzkelle – zidarska žlica

Putzmittel – sredstvo za čišćenje

Pyjama – pidžama (f)

Pyramide – piramida