Deutsch | Hrvatski

11. sjednica


Professur – profesura

Profil – profil

Profit – profit, dobitak, -tka

profitieren – profitirati, imati hasan

Prognose – prognoza

Programm – program, raspored

programmmäßig – po programu

programmgemäß – po programu

Progression – progresija

progressiv – progresivan, -vna, -vno, napredan, -dna, -dno

projekt – Projekt

Projektil – projektil, zrno, kuglja, gloguš

Proklamation – proklamacija, proglašenje

Proklamierung – proklamacija, (s)proglašenje

Prokura – prokura, punomoć

Proletariat – proletarijat

Proletarier – proletar

proletarisieren – proletarizirati

Promille – promil

promovieren – promovirati

Pronomen – pronomen, zamjenica

pronominal – pronominalan, -lna, -lno

Propaganda – propaganda

propagandistisch – propagandistički

prophetisch – proročanski

Prophezeiung – proročanstvo

Proportion – proporcija, razmjer

proportional – proporcionalan, -lna, -lno, razmjeran, -rna, -rno

Proposition – propozicija

Propst – prepošt, prepozit

Prosa – proza

prosaisch – prozaičan, -čna, -čno

Prospekt – prospekt

prosperieren – prosperirati, napredovati, -dujem

Prostitution – prostitucija, bludničtvo

protegieren – protežirati

Protektion – protekcija

Protektionismus – protekcionizam

Protektor – protektor

Protest – protest

Protestant – protestant, lutor

Protestantin – protestantkinja, lutorka

protestantisch – protestantski, lutorski

Protestantismus – protestantizam, luteranstvo

protestieren – protestirati

Prothese – proteza

Protokoll – protokol, zapisnik

protokollarisch – zapisnički

Prototyp – prototip

protzen – isprsiti se, nadržati se, -žim, junačiti se

Protzer – skažljivac, -vca

Proviant – provijant

Provision – provizija

provisorisch – provizoran, -rna, -rno, privrimen

Provisorium – provizorijum

Provokation – provokacija, izazivanje

provozieren – izazvati, -zovem, pf./impf. provocirati, impf. izazivati, ubadati

Prozedur – procedura, postupak

Prozent – procent, postotak, -tka

Prozesseinreden pl – procesni prigovori

Prozessfähigkeit – procesna sposobnost

prozessieren – procesirati se, pravdati se

Prozessionskreuz – ophodni križ

Prozesskosten – procesni stroški