Deutsch | Hrvatski

Djelovanje Instituta


ZIGH je neodvisno i za općinstvo hasnovito udruženje.

Zadatki Instituta su

Istraživanje kulturnih, društvenih, gospodarstvenih, pravnih i političkih pitanj GH.
Sakupljanje poveljov, povijesnoga materijala i sredjenje materijala.
Priminjanje istraživačkih rezultatov.
Suradnja i izgradjenje kontaktov s drugimi znanstvenimi institucijami, ke se bavu sličnimi pitanji.

Kotričtvo

Redovitim ili potpomagajućim kotrigom more nastati svaki, ka/ki se zalaže za opstanak i razvitak etničkoga identiteta, kot i općenite društvene ravnopravnosti, kot i za priznavanje jezično-kulturne zajednice hrvatske narodne grupe u Gradišću.

Kontakt

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov / Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten
A - 7061 Trausdorf/Trajštof
Trg ddr. Štefana Laszla 1
tel & fax: +43/0/2682/62827

e-mail: info(at)zigh.at

ZVR-broj: 212030214

 

Odbor ZIGH-a

početo od 30.03.2017.

predsjednica: mag. Zlatka GIELER

potpredsjedniki: dr. Ewald HÖLD, dir. Ljuba PALATIN-WILD 

blagajnik: dr. Günter SCHUMICH

tajnica: mag. Angelika KORNFEIND

odborniki: dr. Robert HAJSZAN,  dr. Sandor HORVATH, dr. Andrea Zorka KINDA-BERLAKOVICH, mag. Angelika KORNFEIND, Stefan PAVETICH, Stefan ZVONARICH

u odbor kooptiranHAK / predsjednik Davor FRKAT

kontrolori: mag. Josef BURANITS, mag. Stefan MACHTINGER