Deutsch | Hrvatski

2. sjednica


pannonisch panonski

Panorama – panorama (f.)

Pansen – burag

Panslawismus – panslavizam, -zma, sveslavenstvo

Panslawist – panslav, sveslav(en)

Pantoffel – papuč

Pantoffelheld – ženčnjak, papučar, mekuša (f.)

Papa – tata (m.), papa (m.), japa (m.), ćaće (m.), ćaća (m.), ćaćica (m.)

Papagei – papagaj

Papierbogen – arkuš, arak (G arka)

papierdünn – tanak kot papir

papieren – papirni, papirnast

Papiergeld – papirni pinezi

Papierhandlung – papirnica

Papierkorb – košara za papir

Papierrolle – smotak papira

Pappe – karton, lipinka

Pappel – topol

Pappel- – topolov

Pappenstiel – malenkost (f.)

pappig – lipljiv, kašast

Paprika – paprika

Papst – Sveti Otac, Papa (m.), papa (m.)

Papst- – papinski

päpstlich – papinski

   päpstlicher Gesandter – legat

Papsttum – papinstvo

Papyrus – papirus

Parabel – parabola, pelda, prilika

Parade – parada

Paradeiser – paradajz, paradajska, rajčica

Paradies – paradižom, raj

   das Paradies auf Erden haben – imati raj na zemlji

   aus dem Paradies vertrieben – izgnan iz paradižoma

Paradies- – paradižomski, rajski

paradiesisch – paradižomski, rajski

paradox – paradoksan, -sna, -sno

Paragraf – paragraf

parallel – paralelan, -lna, -lno

Parallelogramm paralelogram

Paralyse – paraliza

Parasit – parazit

parat – pripravan, -vna, -vno

Parfum – parfem, dušalo

Parfüm – s. Parfum

Parfumerie – parfimerija

Parfümerie – s. Parfumerie

Park – park, perivoj

parken – parkirati

Parkett – parket

Parkplatz – parkirališće, mjesto za parkiranje

Parnass – Parnas

Parodie – parodija

Parole – parola, geslo, moto, lozinka

Parte – parta, osmrtnica

Partei- – stranački, partijski

Parteibuch – partijska knjižica

parteiisch – pristran

parteilichstranački, partijski

Parteimitglied – kotrig/član stranke/partije

Parterre – parter, prizemlje

Parterrehaus – prizemnica

Partezettel – parta, osmrtnica