Deutsch | Hrvatski

12. sjednica


Kindergarten čuvarnica

alterserweiterte Kindergartengruppe po starosti proširena dičja grupa

Hort obdanišće

Tagesbetreuung cjelodnevno podvaranje

Kinderkrippe dičje jasle/jaslice

Kindergruppe dičja grupa

Leiter peljač

Leiterin – peljačica

Pädagoge – pedagog

Pädagogin – pedagogica

Elementarpädagoge – elementarni pedagog

Elementarpädagogin – elementarna pedagogica

Kindergartenpädagoge – pedagog u čuvarnici, predškolski pedagog, čuvarničar, odgojitelj u čuvarnici

Kindergartenpädagogin – pedagogica u čuvarnici, predškolska pedagogica, čuvarničarka, odgojiteljica u čuvarnici

Hortpädagoge – pedagog u obdanišću

Hortpädagogin – pedagogica u obdanišću

Helfer – pomagač

Helferin – pomagačica

Erhalter – obdržatelj

Erhalterin – obdržateljica

Bildungsrahmenplan – okvirni obrazovni plan

Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz – Zakon o obrazovanju i podvaranju dice

Vorschulerziehung – predškolski odgoj

Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik – obrazovni institut za pedagogiku u čuvarnici

Pädagogische Hochschule – Pedagoška visoka škola

Sozialkompetenz – socijalna kompetencija

Sprachkompetenz – jezična kompetencija

Lebenskompetenz – životna kompetencija

emotionale Kompetenz emocionalna kompetencija

Sachkompetenz – stručna kompetencija

Fachkompetenz – stručna kompetencija

kindliche Persönlichkeit – dičja ličnost

Bildungsangebot – obrazovna ponuda

Bildungsmittel – obrazovno sredstvo

Lernspiel – poučna igra

Musikinstrument – muzički instrumenat, glazbalo

Gespräch – razgovor

Märchen – povidajka

Fingerspiel – igra prsti

Rollenspiel – igra ulogov, igra u uloga

Durchführung des Bildungsangebotes – vršenje obrazovne ponude

Ausbildung – izobrazba

Weiterbildung – daljnja naobrazba/izobrazba

zweisprachig – dvojezičan

mehrsprachig – većjezičan

Fremdsprache – tudji jezik

Kindersprache – dičji jezik

Spracherwerb – učenje jezika

Vorschulerziehung – predškolski odgoj

Gruppenraum – soba za grupu

Bewegungsraum – dvorana za tjelovježbu

Küche – kuhinja, veža

Speiseraum – objednica

Reinigunsfachkraft – čistač, čistačica

Feier – svetačnost, svečevanje, proslava, parti

Fest – svetačnost, svečevanje, proslava, parti

Laternenumzug – ophod s laternami

Eltern – starji, roditelji

gemeinsamer Aufenthalt – skupni boravak