Deutsch | Hrvatski

7. sjednica


Beurkundung – potvrda dokumentom

Beutel – mošnja, torba

Beuteltier – tobolčar

Bevölkerung – stanovničtvo, narod

Bevölkerungsdichte – gustoća stanovničtva

bevollmächtigen – opunomoćiti, ovlastiti, dati punomoć

bevollmächtigt – opunomoćen, ovlašćen

bevor – prije/prlje neg(o)

bevorstehen – imati pred sobom

bewachsen – obrašćen

   alles ist mit Gras bewachsen – sve je travom zarašćeno

bewachsen – obrasti, -tem, obrasti lišćem/kićem

bewahren – očuvati, impf. čuvati

bewahrheiten sich – obistiniti se

bewegliches Vermögen/Gut – gibljivo imanje

bewegt – ganut, zburkan

Bewegung machen – razgibati se, -bljem, rashoditi se

sich Bewegung verschaffen – razgibati se, -bljem

beweinen – oplakati, -ačem, impf. oplakivati, -kujem

bewerben sich – naticati se, -ičem, kandidirati

bewerten – ocijeniti, prosuditi

bewirten – pogostiti, impf. gostiti

bewirtschaften – gospodariti; obdjelivati zemlju/djelati zemlju

Bewohner stanovnik

bewölken sich – zaoblačiti se, impf. oblačiti se

bewölkt – oblačan, -čna, -čno

bewundern – obožavati

bewusst – svistan, -sna, -sno

Bewusstlosigkeit – nesvišće, nesvist

bezahlen – platiti, impf. plaćati

   auch er wird dafür bezahlen müssen – dojti će i za njega plaćni dan

bezähmen – pitomiti, krotiti

bezaubern – začarati

bezeichnen – naznačiti, zazlamenovati, -nujem; markirati

bezeichnend – karakterističan, -čna, -čno, tipičan, -čna, -čno

bezeugen – posvidočiti, impf. svidočiti

bezichtigen – okriviti, impf. kriviti

eine freundschaftliche Beziehung haben – ketušiti se

sexuelle Beziehung – spolni odnos

beziehungsweise (adv.) – odnosno

beziffern – brojem označiti

Bezirk – kotar

Bezirks- – kotarski

Bezirksgericht – kotarski sud

Bezirksschulrat – kotarski školski savjet

bezüglich (adv.) – glede, gledeć, ča naliže

bezweifeln – posumljiti, impf. sumljiti

bezwingen – svladati, pokoriti

Bibel – Biblija, Sveto pismo

   Spielkarten sind die Bibel des Teufels – karte su vražja biblija

Bibliothek – knjižnica

Bibliothekar – knjižničar, bibliotekar

biblisch – biblijski

Biene – pčela

   fleißig/emsig wie eine Biene – djelovan kot pčela, marljiv kot mrhunac

   kleine Biene – pčelica

   wie die Biene auf den Honig – iti kot pčele na med

Bienen- – pčelinji, pčelarski

bienenfleißig marljiv kot pčela, marljiv kot mrhunac

   sie ist bienenfleißig – ona biži kot (i) pčelica

Bienenhaube – pčelarsko sito

Bienenhaus – pčelinjak

Bienenkönigin – matica

Bienenkorb – koš, košić

einen Bienenschwarm einfangen – pčelac ugrnuti, ugrnuti pčelca, roj ugrnuti