Deutsch | Hrvatski

Virtuelle Beiträge


26.06.2014

Društvo prijatelja gradišćanskih Hrvata osnovano u Zagrebu (1932.). (Društvenopolitičke okolnosti, osnutak, ciljevi, djelatnost)

Prof.dr.sc. Alojz Jembrih