Deutsch | Hrvatski

Druga sjednica


Besinnung – svist, razmišljanje; zur Besinnung kommen – opet dojti k sebi, dojti k pameti, uspametiti se; die Besinnung wieder erlangen  - dojti k svisti, osvistiti se; Stunde der Besinnung – ura razmišljanja; Adventbesinnung – razmišljanje u adventu, adventsko razmišljanje; Fastenbesinnung – razmišljanje u Korizmi, korizmeno razmišljanje

Fassung, Haltung – držanje, prisebnost; Haltung bewahren – očuvati si prisebnost; er hat eine schlechte Haltung – on se čemerno drži

schleppen – vlići, vući; šlepati, krijumčariti, šmuglati; schleppend (Adj.)  - vličeći, vučeći; otegnut; polako, potih; das Weihnachtsgeschäft läuft schleppend – božićna prodaja ide polako/mučno; božićna prodaja se vliče

überlaufen – prebignuti; prekipiti; die Milch ist übergelaufen – mliko je prekipilo; eine Linie überlaufen – pasirati liniju; zum Gegner überlaufen – prebignuti neprijatelju; Überlauf - preliv; überlaufen (adj.) – prepun, nabit; der Kurort ist sehr überlaufen – lječilišće je prepuno

zig – bezbroj, čuda puti, mnogokrat, sto puti; Ich habe es dir schon zig Mal gesagt  - jur sam ti bezbroj puti rekao/rekla; jur sam ti sto puti rekao/rekla; der Wanderweg ist zig Kilometer lang – pišačka staza je jako dužička

Geheimtipp – tajni favorit; tajna informacija; informacija pod rukom; ich gebe dir einen Geheimtipp – med nami rečeno; dieses Restaurant ist ein Geheimtipp – ov restoran je tajni favorit

schwindelerregend - vrtoglav; schwindelerregende Höhen – vrtoglave višine

boomen – doživiti/doživljavati boom; der Internet-Handel mit Medikamenten boomt – trženje s medikamenti na internetu doživljava svoj boom

Ausflugsziel - izletišće; der Märchenpark ist ein attraktives Ausflugsziel – park povidajkov je atraktivno izletišće

unbestritten - nedvojbeno; unbestritten ist er unser fähigster Mitarbeiter – on je nedvojbeno naš najsposobniji suradnik

einladend – privlačan, atraktivan; ein einladender Badesee – privlačno jezero za kupanje

klingend (Adj.) – glušeći, zvučan; ein klingender Name – glušeće/zvučno ime

Klettertour – tura plaznenja; er hat eine gefährliche Klettertour unternommen – išao je na pogibelnu turu plaznenja; otpravio se je na pogibelno plaznenje

Bergtour – planinarski izlet

Schwimmbad – kupališće

Badezimmer – kupelnica, kupaonica

das Baden - kupanje

Bad – kupka, kupelj (f.), voda za kupanje; ein medizinisches Bad – medicinska kupka; der Arzt hat mir Bäder verordnet – vračitelj mi je propisao kupke

Thermalbad – termalno kupališće, teplice

Kurort  - lječilišće

Verbrennung – gorenje; izgaranje; spaljenje, spaljivanje; požganje, žganje; opeklina; durch Verbrennung ensteht Wärmeenergie – izgaranjem se stvara teplinska energija; Was hilft bei Verbrennungen? – Ča pomaže pri opeklina? Verbrennung ersten Grades – opeklina prvoga stupnja

Bankensteuer – bankovni porez