Deutsch | Hrvatski

Od jezične komisije 2009. ljeta normirane riči


Riči ke je normirala jezična komisija pri svoji sjednica:

1. sjednica

2. sjednica

3. sjednica

4. sjednica

5. sjednica

6. sjednica

7. sjednica

9. sjednica

10. sjednica