Deutsch | Hrvatski

Novosti


25.03.2014

9.04.2014. Predavanje "Prvi svitski boj i gradišćanski Hrvati"

Srijeda, 9.04.2014, 18.30, Socijalni centar Trajštof: predavanje dr. Nikole Benčića s naslovom "Prvi svitski boj i gradišćanski Hrvati"; skupna priredba ZIGH-a i HKD-a