Deutsch | Hrvatski

Novosti


12.03.2017

Djelo Jezične komisije na Online rječniku

Jezična komisija Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov je proširila svoj djelokrug. Uz normiranje izrazov, ki ne stoju u dosadašnji gradišćanskohrvatski rječniki, se Komisija sada bavi i normiranjem izrazov i frazov za novi nimško-gradišćanskohrvatsko-hrvatski online rječnik. Zbog toga je Jezična komisija proširila krug svojih suradnikov. ZIGH sastavlja novi online-rječnik u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu.