Deutsch | Hrvatski

Novosti


05.12.2013

Predstavljanje knjige mag. Katarine Zvonarić

U Velikom Borištofu je ZIGH 19. decembra predstavio knjigu slavistice Katarine Zvonarić »Kalendari Gradišćanskih Hrvatov od 1806. do 2012.« Diplomsko djelo Velikoborištofke je izdano kot osmi svezak serije "Gradišćanskohrvatske studije". Knjigu su predstavili Katja Sturm-Schnabl od Bečanske slavistike i Nikola Benčić.

Knjiga je podiljena u dva velike tematske kruge. U prvom dijelu knjige je mag. Katarina Zvonarić popisala i prikazala sve kalendare, ki su izašli dokle ih je nacionalsocijalistička vlast prepričila, dakle od 1806. do 1942. ljeta. U drugom dijelu je tematski analizirala i sadr­žaj pobojnih kalendarov početo od 1946. do lanjskoga ljeta.

Katarina Zvonarić je poldrug ljeta djelala na knjigi i je rekla, da je pokusila tematska težišća istaknuti, ali da je u nji još čuda svega već.

Akademik Nikola Benčić je kod predstavljanja kalendara govorio o velikoj važnosti kalendarov, ki su u neki ljeti iza­šli od trih različnih urednikov. Kalendari da stoju po molitve­niku i bibliji na tretom mjestu kod gradišćanskih Hrvatov. Najproširenija knjiga kot takova su bili kalendari a došli su i u one stane, kade se hrvat­ska rič već nije tako cijenila i širila, je rekao Nikola Benčić.

Kalendar da je svenek bio najčvršći stup hrvatske kulture, hrvatskoga jezika i znanja o gradišćanski Hrvati a zato se triba staviti na prvo mjesto u izdavačkoj djelatnosi i u svisti, ar cijenimo tamburu, jačenje i festivale a pisana rič je stupi­la malo najzad, tako Benčić.

Knjiga o Kalendari Gradiš­ćanskih Hrvatov se more kupiti kod Znanstvenoga instituta za cijenu od 22 eura.

(H.N. 15/01/2014)

Prezentacija knjige 19.12.2014.

 

 

<- povratak na popis novosti