Deutsch | Hrvatski

Deseta sjednica


Alarmfahndung hitna istraga; die Alarmfahndung verlief ergebnisloshitna istraga nije bila uspješna

Armutsgrenze prag siromaštva; an der Armutsgrenze leben biti na rubu siromaštva

ausmisten skidati, pomesti, -etem; temeljito spraviti, izbaviti se nepotribnoga

aussortieren izdvojiti, sortirati

Bedarfszuweisung financijska dodjela za izvanredne potriboće

Butterflocke (kul.) kusićak/pahuljica putra

Eisbergsalat ledena salata, kristalka

entweichen izlaziti, isticati; Gas entweicht aus der Leitung plin ističe iz plinovoda

Gleichschritt ujednačen korak, vojnički korak; im Gleichschritt marschieren biti na putu jednakim korakom

Grundrechtsbeschwerde osnovnopravna žalba, žalba zbog kršenja temeljnoga prava

Kabeltrommel kabelski bubanj

Kastenwagen škrinjasto vozilo, furgon

Krautfleckerl pl krpice na zelju, zeljove krpice

Laibchen hlipčac; flache Laibchen formen oblikovati plečaste hlipčace

Löffel žlica; gestrichener Löffel Mehl ravna žlica muke; gehäufter Löffel Mehl vrhom puna žlica muke

mährische Kroaten pl moravski Hrvati

Mittelpunkt središće; beruflicher Mittelpunkt poslovno središće

Mülltrennung odvajanje otpatkov po vrsti; Wie wird Mülltrennung praktiziert? Kako odvajamo otpatke po vrsti?

Schlitten sana pl, sanka pl; Schlitten (Auto) galiba od auta, luksuzna limuzina

schwärmen rojiti se; sanjariti; für etwas schwärmen oduševljavati se za nešto, obožavati

Selbständige samostalka

Selbständige(r) samostalac, -lca

Serviette servijeta, salveta; Serviettenknödel gubonci/fanjki iz servijete; Stoffserviette štofska servijeta, salveta od tkanine

Serviettenknödel pl gubonci/fanjki iz servijete

Staffelbewerb štafetno naticanje

Stapel kup, kupac

Stoffserviette štofska servijeta, salveta od tkanine

überkochen prekipiti; überkochende Emotionen užarene emocije; vor Wut überkochen pucati od jada

überreagieren pretirano/preosjetljivo reagirati

Zwischenlager privrimeno odlagališće, medjuskladišće