Deutsch | Hrvatski

Deseta sjednica


abdichten izolirati, zatvrditi, zabrtviti

Abmagerungskur kura zmlednjenja/mršavljenja

Abmagerungstablette f tableta za mlednjenje/mršavljenje

Abstellraum m spremišće, odlagališće, ostava

Arbeitskalender m djelatni kalendar, kalendar poslov

Asylantrag m molba/prošnja za azil

Atemschutzgerät n aparat za obrambu dihanja

Brain Drain m odliv mozgov, odliv učnih ljudi, big školovanih, brain drain

Brandsicherheitswache f ognjogasna straža, protivpožarna straža

Dichtung brtvilo

Dichtungsmasse f masa za brtvljenje

Eberesche jarebika

Eichelhäher m plava šojka

Erörterung f rasprava, pretresanje

Esche jasen

Exodus m eksodus, izlazak, istup

Flüchtlingsdrama n bigunačka drama

Flüchtlingshochkommissariat n visoki komisarijat za bigunce

Fragestunde ura pitanj, aktualni sat

Fürsorgestaat socijalna država, skrbnička država

Fußfessel veruge za noge

Glaubensrichtung vjersko usmirenje, vjersko sljedovanje

gleichermaßen jednako, na isti način, jednakomjerno

Gleichgewicht ravnoteža; aus dem Gleichgewicht geraten izgubiti ravnotežu; aus dem Gleichgewicht bringen izbaciti iz ravnoteže; ins Gleichgewicht bringen uravnotežiti

Hörer slušalica; Hörer auflegen spustiti slušalicu, položiti slušalicu

Inline skating n inline-kotrljanje

Lötlampe f sprav za letanje, letlampa

Massenexodus m masovni eksodus

Party f parti

Partykeller parti-pivnica, pivnica za zabavi

Raumplan prostorni plan

skaten skejtati se, koturati se, impf kotrljati se

schiitisch šijitski

Steueroase porezna oaza

sunnitisch sunitski

Vogelbeere vidi Eberesche

Vogelbeere (Frucht) sad jarebike

Vorarbeiter preddjelač, predradnik

Vorarbeiterin preddjelačica, predradnica

Werkmeister nadglednik, pogonski meštar

Umfang opseg; in vollem Umfang sasvim, zizma; Brustumfangobim

umsetzen  ostvariti, impf ostvarivati, izvršiti, impf izvršavati, realizirati, pretvoriti, impf pretvarati, presaditi, impf presadjivati, premjestiti, impf premješćati; staviti u promet; prodati; in die Tat umsetzen pretvoriti u djelo

Umsetzung ostvarenje, izvršenje, realiziranje, pretvaranje, presadjivanje, premješćenje

Universitätsabgänger apsolvent sveučilišća/univerziteta, visokoškolski apsolvent

unverdächtig nesumljiv

vorausgesetzt pod uvjetom, pretpostavljajuć

Vorzeigeland uzorna/ogledna zemlja

Wohlfahrtsstaat država socijalnoga blagostanja