Deutsch | Hrvatski

Sedma sjednica


abnehmend u smanjivanju; bei abnehmendem Mond kad misec mledni

Altersmüdigkeit f staračka trudnost, istrošenost; Altersmüdigkeit des Eisens umor željeza

ausscheren izbiti iz reda

Bausubstanz f gradjevna supstancija, supstancija zgrade

einhauchen udahnuti

Einnahmequelle f izvor prihodov, mogućnost nutarzimanja

erstellen izdjelati, sastaviti; einen Plan erstellen izdjelati/sastaviti plan

Erstellung f izdjelanje, sastavljanje

Feriensiedlung f ferijalno naselje

Ferienwohnung f ferijalni stan

Heimweh n čežnja za domovinom, tuga za domom, nostalgija

institutionalisieren institucionalizirati

kaltschnäuzig hladnodušan, -šna

Kleinadel m malo/nisko plemstvo

kleinadelig maloga/niskoga plemstva, maloplemićki

Kraft f moć f, sila; treibende Kraft pokretna/pokretačka sila

Mond m misec; bei zunehmendem Mond kad misec raste; bei abnehmendem Mond kad misec mledni

Ölfeld n naftno polje

Perchtenlauf m ophod perhtov/zvončarov

Pipeline f pipeline, civovod

Quellarm m (eines Flusses, Baches) izvorski pritok (rijeke, potoka)

Quellverkehr m izvorni promet, promet iz regije; Quell- und Zielverkehr izvorni i ciljni promet, promet iz regije i u regiju

Schadensbegrenzung f ograničenje škode, minimiranje škode, prepričenje većega kvara

Schutzweg m pišački prelaz, zebra

Selbstaufgabe f samoodreknuće

Selbstmordattentäter m samoumornički/samoubilački atentator

Selbstmordattentäterin f samoumornička/samoubilačka atentatorica

Semmelkren m hrenovica

Sichtbeton m pogledni beton

Stabmixer m štapni mikser

Stichfleisch n meso okolo uboda

tiefschürfend dibokouman, temeljit

Umfeld n okolina, okruženje, sredina, ambijent

verwittert istrošen, trošan, izgrižen

Wahrheitsanspruch m pravo na istinu; den Wahrheitsanspruch stellen potribovati pravo na istinu

Wertungsspiel (Blasmusik) n naticajno sviranje, naticanje u sviranju

Wochenendsiedlung f vikend-naselje

Wüstung f napušćeno naselje, napušćeno poduzeće, napušćeno zemljišće

Zielverkehr m ciljni promet, promet u regiju