Deutsch | Hrvatski

Peta sjednica


Ausgehverbot n prepovid/zabrana izlaska

Bachelor m bakalaureus (prvi akademski stupanj)

Bakkalaureus m bakalaureus (prvi akademski stupanj)

beeindrucken imponirati; er war beeindruckt imponiralo mu je; er blieb unbeeindruckt nije mu imponiralo, bilo mu je svejedno

Beharrungsbeschluss m ustrajni zaključak, odluka inzistiranja

Billigangebot n lakocjena ponuda, ponuda za nisku cijenu

einhellig sporazuman, -mna, jednodušan, -šna; einhelliger Tenor biti jednoga mišljenja

Einlagerung f uskladišćenje

Einweghandschuhe pl jednokratne rukavice

FH-Titel m titula stručne visoke škole

Folge f posljedica, nastavak; einem Befehl Folge leisten slijediti/poslušati zapovidi;  einer Einladung Folge leisten odazvati se pozivu

Fundort nalazišće, mjesto nalaza

Fundstück n nalaz

Gefahr f pogibel; Gefahr im Verzug grozi se pogibel, neposredna pogibel

Geflügelzuchtbetrieb m gojilišće pernatoga blaga, poduzeće za uzgoj pernatoga blaga

Größenordnung f veličina, iznos, odnos; in der Größenordnung von u veličini od

Kaufzurückhaltung f uzdržanost kod kupovanja; eine Kaufzurückhaltung ist zu bemerken ljudi manje kupuju

KFZ-Zulassungsstelle f mjesto za registraciju motornih vozil

KFZ-Prüfstelle f mjesto pregledivanja motornih vozil

Konsum m konzum; der Konsum bricht ein konzum/potrošnja naglo pada/stagnira

Ladenhüter m teškoprodajna roba, roba teške/slabe prodaje

Leinenpflicht f obaveza peljanja na konopčiću; Leinenpflicht für Hundekucki/psi se moraju peljati na konopčiću

Magister m magistar

Mundschutzmaske f zaštitna maska

Numerus-clausus-Regelung f numerus-clausus-uredjenje, upisna kvota

PBStV v. Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung

Pickerlgutachten n pregled s plaketom

Präventivschlag m preventivni napad

Prüfstelle f mjesto pregledivanja

Prüf- und Begutachtungsstellenverordnung - PBStV f odredba o mjesti tehničkoga pregleda i odobravanja

punktuell punktualno

Quotenregelung f kvotno reguliranje, uredjivanje kvote

Sicherheitspolizeigesetz - SPG n zakon o sigurnosnoj policiji

SPG v. Sicherheitspolizeigesetz

Studiengang m studijski smir; studijski tok; weiterführender Studiengangnadovezajući študium/studij, daljnje školovanje

Tierseuche f živinska kuga, epidemija živin

Vorbeugung f prevencija, preventiva, profilaksa (med.)

Wettbewerbsbehörde f komisija za konkurenciju

Zugangsbeschränkung f ograničenje pristupa

Zulassungsbehörde f ured za registraciju

Zulassungsstelle mjesto za registraciju