Deutsch | Hrvatski

Deseta sjednica


Energie energija; erneuerbare Energie obnovljiva energija

Fotovoltaikanlage fotovoltaički/fotonaponski uredjaj

Gesindel žlojsa

Lichtscheue strah od svitlosti, fotofobija; lichtscheues Gesindelžlojsa ka se boji javnosti

Marktkommissar tržišni komisar; kotrig komisije za nutarnje tržišće (EU)

mild blag, krotak, -tka; mildes Wetter blago vrime

Möwe galeb

Müllvermeidung spričavanje nastanka otpatkov

nachwachsen opet zrasti; obnoviti; nachwachsender Rohstoff biološki obnovljiva sirovina

Neuschnee novi/friški snig

normalerweise obično, normalno

Pappmaschee papmaše

Pflichtgegenstand obavezni predmet; alternativer Pflichtgegenstand alternativno obavezni predmet

Ratsvorsitzender (EU) predsjednik Vijeća EU

Rohstoff sirovina; nachwachsender Rohstoff biološki obnovljiva sirovina

schließen zapriti, zatvoriti, zaklenuti, zaključati

Schneeschauer povrimeno naglo sniganje; heftige Schneeschauer

Sonderurlaub izvanredni odmor

Sprachminderheit jezična manjina

unbeschadet negledeć

Vertretung zastupničtvo, zastupanje; ständige Vertretung stalno zastupničtvo

Wahlpflichtfach fakultativno obavezni predmet

Wertschöpfungsanteil udio stvorene vridnosti

Wildschutzzaun zaštitna/obrambena ograda za divljinu

Witterungseinfluss uticaj vrimena

Zividiener obaveznik civilne službe

Zuckerkrankheit šećerna bolest, cukorni beteg, diabetes

zwischenrufen prekinuti povikom