Deutsch | Hrvatski

Deveta sjednica


Aktionstag akcijski dan, dan akcije/akcijov

Glaskeramikkochfeld keramična ploča za kuhanje

Graz Grac, Grace; der Grazer m Gračan; die Grazerin f Gračanka;Grazer grački

Grazer Gračan

Grazer grački

Grazerin Gračanka

Haussammlung pobiranje po stani

Heiligenschein svetački vijenac, aureola, vijenac svetosti,

Hitzeriegel pregor

Hochleistungsbahn visokobrzinska željeznica, željeznica visoke hitrine

Hochleistungsstrecke visokobrzinska pruga, pruga za visoku hitrinu

Hochwassereinsatz akcija pomoći pri poplavi

Hochwasserrückhaltebecken bazen protiv poplave, polder, retenzijski bazen

hoditi hoditi, iti, idem, išao, (greti), grem, išao; den Teig gehen lassendati tijestu zahadjati/zdizati se

hunderte sto i sto, parsto

Internet-Shop internet-shop, internet-trgovina

Kapitalmarkt tržišće kapitala

Karl Franzens Universität Graz Gračko sveučilišće (Karl Franzens univerzitet)

Karl-Popper Schule škola Karla Poppera

Kittsee Gijeca; Kittseer giječanski, giječki

Kleinlöschfahrzeug malo ognjogasno/ognjobransko vozilo

Kokosbusserl kokosova puslica, kokos-puslica

Kurzschlusshandlung nagao/nepromišljen čin

Ladenöffnungszeit djelatno vrime trgovine

Laufmasche pobignuta očica/zamka

Teig tijesto; den Teig gehen lassen dati tijestu zahadjati/zdizati se;dem Teig ruhen lassen dati tijestu počivati

überdrüssig sein grostiti se; biti prezasićen; biti sit; biti dosta nečega (toga mi je dosta)