Deutsch | Hrvatski

Od jezične komisije 2004. ljeta normirane riči


Riči ke je normirala jezična komisija pri svoji sjednica:

7. sjednica

8. sjednica

9. sjednica

10. sjednica