Deutsch | Hrvatski

Prva sjednica


Atemschutz, leichter m laka oprema za dihanje; schwerer Atemschutz teška oprema za dihanje

Atemschutzübung f obrambena vježba za dihanje

leichter Atemschutz m laka oprema za dihanje

Lidschatten m sinjilo

Minusgrad m stupanj pod nulom; heute hat es zwei Minusgrade danas ima dva stupnje pod nulom

Natur- und Umweltmesse f bio- i eko-sajam

naturnah blizak prirodi

Ozon-Vorwarnstufe f predalarm zbog ozona

Raststation f počivališće

Säureschutzanzug m obrambena pratež protiv kiselin

Säureschutzmantel m kiselinski obrambeni sloj

Schlaftablette tableta za spavanje

Schmäh m šala, šme

Schutzanzug m obrambena pratež

schwerer Atemschutz m teška oprema za dihanje

Stelzenvogel m - močvarica, dugonoga ptica

Räucherstäbchen n - dušeća paličica

Stoßdämpfer m amortizer

Umweltdienst Burgenland m Eko-služba Gradišće