Deutsch | Hrvatski

Od jezične komisije 2002. ljeta normirane riči


 

Riči ke je normirala jezična komisija pri svoji sjednica:

1. sjednica

2. sjednica

3. sjednica

4. sjednica

5. sjednica